HD - PUR - CRYL härter 600-0626

štandardné svetlostále tužidlo pre všetky 2K HD - CRYL/PUR laky


HD - PUR TURBO härter 600-0800

špeciálne tužidlo pre HD - NANO - PUR COLOR 612-xxxx. Hochglanz 629-0008, HD - PUR - FULLGRUND 650-0001


Vlastnosti:
  • rýchlejšia brúsiteľnosť
  • rýchlejšie schnutie